Turizm Çeşidləri


Turizmin növlərini araşdırarkən, 3 kateqoriyanın edilməsinin lazım olduğunu düşünürəm.

Birincisi, turizm hərəkətinin istiqaməti baxımından turizm növləri, ikincisi mövzusu baxımından turizm növləri və üçüncü kateqoriya olaraq insan sayı baxımından turizm növləri.

Aşağıda ətraflı məlumat verək:

A) Turizm hərəkətinin istiqaməti baxımından turizm növləri.

Bu anlayışlar sektorda tez-tez ingilis dilində ifadə olunduğundan mən də bunu edəcəyəm.

1- Incoming (gələn) turizm: Xaricdən ölkəyə turizm hərəkatı.
2- Outgoing (gedən) turizm: Evdən xaricə turizm hərəkəti.
3- Ingoing: Yenidən ölkə daxilindən ölkəyə turizm hərəkatı.

Davamı gələcək...

Şərh əlavə et